This website works best with JavaScript enabled

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Üroloji UzmanıÜroloji İstanbul'u Youtube'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Facebook'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz Google İşletme profili

Üroloji İstanbul'u Youtube'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Facebook'ta takip edin Üroloji İstanbul'u Instagram'da takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz Google İşletme profili


Sistoskopi Nedir? Ne İşe Yarar?

Sistoskopi, Ürolojide çok kullanılan ve birçok ürolojik hastalığın tanısını tecrübeli bir üroloji uzmanının kullanması ile çok kolaylıkla koyabilen tanı yöntemidir. Kelime anlamı olarak mesanenin kamera ile incelenmesi anlamına gelir.

Erkekte ve kadında dış idrar yolundan (üretra) kamera ile girilerek uygulanır. Dış idrar yolundan girilir ve buradaki hastalıklar görülerek tanı konur.

Örneğin;

  • idrar yolu darlıkları,
  • idrar yolundan kaynaklanan tümörler (üretra türmörleri),
  • mesane tümörleri,
  • mesane taşları,
  • interstisyel sistit dediğimiz mesanenin ağrılı kronik hastalığında mesane içindeki yaraların tanısında ve mesane kapasitesini ölçmede çok sık kullanıyoruz.
  • Özellikle genç-orta yaş grubu kadınlarda uzun süren geçmeyen kronikleşen sistitlerin tedavisinde çok kullandığımız bir yöntemdir.
  • İdrar yapmada zorlanan erkeklerde prostatın büyüyerek mesane ağzını kapattığını görerek tanı koyabiliyoruz.

Sistoskopi’yi çoğunlukla genel anestezi ile yapıyoruz. Düşük dereceli derinleşmemiş mesane kanserlerinin 3 aylık takiplerinde lokal anestezi ile yapılıyor ancak yüksek riskli mesane kanserlerinin takibinde örnek almak gerekebileceği için genel anesteziyi tercih ediyoruz.

Hematüri, idrardan kan gelmesidir. İdrardan kan gelmesi durumunda yapılacak tetkikler (Ultrason, MR, Tomografi vs.) bazen kaynağı ortaya koyamayabilir. Bu durumda yapılacak iş Sistoskopi ile idrar kesesini ve böbreklerden gelen idrar rengini gözlemektir. Sistoskopi bu amaçla çok kullanılan ve kullanılması gereken bir yöntemdir.

Sistoskopinin Önemi

Mesane Kanseri (Mesane Tümörü) Takiplerinde Sistoskopinin Yeri ve Önemi


Genç Erkeklerde İdrar Yapamama ve Tedavisi


Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası 5. Yılda Üretrada (Dış İdrar Kanalında) Nüks Tümör


Düşük evreli (yüzeyel) mesane tümörlerinin takibinde Sistoskopi işlemini ihmal etmemek gerekir. Aşağıdaki videoda; Sistoskopi takibini 6-9 ay ihmal etmiş ve ultrason, MR’ın gösteremediği yeni oluşum göstermiş mesane tümörleri görülmektedir. Bu tümörleri erken evrede yakalayıp ortadan kaldırmak gerekir.


Sistoskopi Nedir Ne İşe Yarar? Prof. Dr. Tahir Karadeniz açıklamalarda bulunuyor.


Kronik Sistite Bağlı Mesanedeki Lökoplaki Alanlarının Görüntülenmesi

33 yaşındaki kadın hastaya yapılan Sistoskopik değerlendirmede, lökoplaki alanlarının görüntülenmesiyle kronik sistit şikayetlerinin nedeni ortaya konuyor.


Mesane Kanseri Ameliyatı - Düşük Evreli Mesane Tümörü Rezeksiyonu

Mesane kanserleri ilerlemiş hâle gelmeden önce nitekim 32 yaşındaki genç hastamızın ameliyat videosunda da görüldüğü gibi oldukça küçük boyutta ve masum görünümlüdür. Ancak bu aşamada tedavi edilmeyen mesane tümörleri daha da ilerleyerek ölümcül risk oluşturur hâle gelebilmektedir. Bu tip masum tümörlerde en önemli kriter hastanın yakın takip edilmesidir, her 3 ayda bir Sistopkopi yani idrar kesesinin içine bakılması gerekir.


Prostat Büyümesi (BPH) Nedeniyle Mesane Yapısının Bozulması

Prostat Büyümesi (BPH) nedeniyle ameliyatın ertelendiği durumlarda mesane yapısının nasıl bozulduğu görülüyor.


Üretra (İdrar Kanalı) Tümörü Rezeksiyonu


Üretra Darlığı (İdrar Kanalı Darlığı) Düzeltme Ameliyatı


Kapalı Mesane Taşı Ameliyatı


#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440