This website works best with JavaScript enabled

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Üroloji Uzmanı

Sistoskopi Nedir? Ne İşe Yarar?

Sistoskopi, Ürolojide çok kullanılan ve birçok ürolojik hastalığın tanısını tecrübeli bir üroloji uzmanının kullanması ile çok kolaylıkla koyabilen tanı yöntemidir. Kelime anlamı olarak mesanenin kamera ile incelenmesi anlamına gelir.

Erkekte ve kadında dış idrar yolundan (üretra) kamera ile girilerek uygulanır. Dış idrar yolundan girilir ve buradaki hastalıklar görülerek tanı konur. Örneğin; idrar yolu darlıkları, idrar yolundan kaynaklanan tümörler, mesane tümörleri; mesane taşları, interstisyel sistit dediğimiz mesanenin ağrılı kronik hastalığında mesane içindeki yaraların tanısında ve mesane kapasitesini ölçmede çok sık kullanıyoruz. Özellikle genç-orta yaş grubu kadınlarda uzun süren geçmeyen kronikleşen sistitlerin tedavisinde çok kullandığımız bir yöntemdir.

İdrar yapmada zorlanan erkeklerde prostatın büyüyerek mesane ağzını kapattığını görerek tanı koyabiliyoruz. Sistoskopi’yi çoğunlukla genel anestezi ile yapıyoruz. Düşük dereceli derinleşmemiş mesane kanserlerinin 3 aylık takiplerinde lokal anestezi ile yapılıyor ancak yüksek riskli mesane kanserlerinin takibinde örnek almak gerekebileceği için genel anesteziyi tercih ediyoruz.

Hematüri, idrardan kan gelmesidir. İdrardan kan gelmesi durumunda yapılacak tetkikler (Ultrason, MR, Tomografi vs.) bazen kaynağı ortaya koyamayabilir. Bu durumda yapılacak iş Sistoskopi ile idrar kesesini ve böbreklerden gelen idrar rengini gözlemektir. Sistoskopi bu amaçla çok kullanılan ve kullanılması gereken bir yöntemdir.

Sistoskopi Nedir Ne İşe Yarar? Prof. Dr. Tahir Karadeniz açıklamalarda bulunuyor.


Mesane Kanseri Ameliyatı - Düşük Evreli Mesane Tümörü Rezeksiyonu

Mesane kanserleri ilerlemiş hâle gelmeden önce nitekim 32 yaşındaki genç hastamızın ameliyat videosunda da görüldüğü gibi oldukça küçük boyutta ve masum görünümlüdür. Ancak bu aşamada tedavi edilmeyen mesane tümörleri daha da ilerleyerek ölümcül risk oluşturur hâle gelebilmektedir. Bu tip masum tümörlerde en önemli kriter hastanın yakın takip edilmesidir, her 3 ayda bir Sistopkopi yani idrar kesesinin içine bakılması gerekir.


Üretra (İdrar Kanalı) Tümörü Rezeksiyonu


İdrar Yolu Darlığı Düzeltme Ameliyatı


Kapalı Mesane Taşı Ameliyatı


#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440