This website works best with JavaScript enabled

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Üroloji Uzmanı

Üroloji İstanbul'u Facebook'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Youtube'ta takip edin Üroloji İstanbul'u Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Twitter'da takip edin


Verilen Mesleki Eğitimler

Oturum Başkanlıkları/Konuşmacı/Panelist Olarak Katılımlar

 

1. Pelvik Taban Onkolojik, Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Canlı Cerrahi Sempozyumu
18 Eylül 2021 - Liv Hospital Vadistanbul, İstanbul/Türkiye
Konular: Perineoskopik Radikal Prostatektomi, Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon, Stress İnkontinans ve Klimaktürinin Cerrahi Tedavisinde: Inflatable Penil Protez İmplantasyonu ve Mini Juppet Tekniği, Mesane Boynu ve Vezikoüretral Anostomoz Darlıklarında Robotik Cerrahinin Yeri Var mı?
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz


2. 29. Ulusal Üroloji Online Kongresi
17-21 Kasım 2020
Konu: Ürolojik Kanserler Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz


3. ROBOTİK ÜRO-ONKOLOJİNİN PÜF NOKTALARI
17-18 Mayıs 2019, Koç Üniversitesi Hastanesi / İstanbul
Konu: SEMILIVE-RARP Sırasında Olası Sorunlara Çözümler: Yapılandırılmış Oturum
Moderatörler: Tahir Karadeniz


4. 25. Ulusal Üroloji Kongresi
6-9 Ekim 2016, Girne / Kıbrıs
Konu: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Primer Cerrahi Sonrası Tedavi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


5. AVRASYA ÜROONKOLOJİ Bahar Kongresi
29 Nisan 2016, Bursa
5onu: Radikal Prostatektomi kursu (Nasıl yapıyorum? Videolu cerrahi eğitim)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


6. AHEKON 2015 (6. Uluslarlarası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi)
6 Kasım 2015, Antalya
Konu: Prostat Büyümesi (BPH) ve Prostat Kanseri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


7. Güncel Androloji Sempozyumu
19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa
Konu: "Ben nasıl yapıyorum paneli: Prostat Kanseri - Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatı"
Video Gösterimi-Konuşmacı: Tahir Karadeniz


8. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Transitional Hücreli Kanserler ve Diversiyonlar Olgular Eşliğinde Tartışma"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


9. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Mesane Kanseri Tedavisinde; Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


10. 22. Ulusal Üroloji Kongresi
2-6 Mayıs 2012, Girne / Kıbrıs
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu Radikal Prostatektomi'yi Nasıl Yapıyorum?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


11. Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT
15 Nisan 2011, Tirana / Albania
Konu: "Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: Which is the best way to protect?"
Tahir Karadeniz: Open Intrafascial Radical Prostatectomy (Prostat Kanseri Ameliyatı) Video Sunum


12. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Konu: İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu,
03/02/2011
"Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Sitoreduktif Nefrektomi ve Metaztazektomi Sonuçları"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


13. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Panel: Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu
Panelist: Tahir Karadeniz


14. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu
Konu: Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi


15. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Operatif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler - Onkoloji Video Sunum Oturumu
Oturum Başkanları: S. Albayrak, Tahir Karadeniz


16. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Onkoloji Alt Oturumu - Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları
Panelistler: Tahir Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu


17. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
31 Ekim 2010, İstanbul
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu - Mesane Tümörlerinde Re-TUR
Eğitmen: B. Akduman, Tahir Karadeniz


18. 8. Ulusal Androloji Kongresi
22 Mayıs 2009, İzmir
Konu: Radikal Pelvik Tümör Cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli (Video Sunumları) - Açık Radikal Sistektomi Video Sunumu
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu.


19. Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
6-9 Aralık 2007
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane) / Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


20. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


21. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı : Tahir Karadeniz


22. Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK) 3. Hazırlık Sınavı Eğitici olarak katılım
9 Aralık 2006
Konu: Temel Ürodinami
Konuşmacı: Tahir  Karadeniz


23. 19. Ulusal Üroloji Kongresi
12 Haziran 2006
Konu: Ürotelyal Kanserler Oturumu (Böbrek/Üreter/Mesane Kanserleri)
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz
 


24. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Üroonkoloji Sempozyumu
29-30 Nisan 2005
Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi
Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Lokalize Hastalıkta Tedavi 


25. 18. Ulusal Üroloji Kongresi
2-7 Ekim 2004, Antalya
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Radikal Sistektomi Sonrası  Üriner Diversiyonların Komplikasyonları Nasıl Korunmalı?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


26. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TUYK) Eğitici Olarak Katılım
30 Haziran-4 Temmuz 2004
Konu: Testis Kanseri: Germ Hücreli Testis Tümörleri, Tedavi, İzlem, RPLND, Kemoterapi Paneli
Panelist: Tahir Karadeniz


27. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
1-4 Nisan 2004
Konu: Mesane Kanseri: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


28. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Aralık 2004
Konu: Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom/Non Seminom) Hastalık Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


29. 5. Ulusal Androloji Kongresi
5 Temmuz 2003
Panel: Prostat Kanseri Tedavisi : Radikal Prostatektomi Sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın Sırları
Panelist: Tahir Karadeniz


30. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Ekim 2003
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


31. İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı 2002-2003 Eğitim Programı
Konu: Arteriojenik ED ve Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


32. Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - II"
24 Mart 2001
Konu: Pre-operatif Fizik İnceleme ve Pre-operatif Radyolojik İnceleme ile Prostat  Kanserinin Post-operatif Seyri Arasındaki İlişki - Interaktif Sempozyum
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


33. 16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim  2000
Androloji Poster Oturumu
Başkan: Tahir Karadeniz


34. 16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim 2000
Panel: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Panelist: Tahir Karadeniz


35. Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - I"
27 Mayıs 2000
Interaktif Sempozyum:  Prostat Kanserinde Nüks
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


36. Schering - Plough
21 Haziran 1999, The Marmara / Taksim
Konu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Aminoglikozidler ve Nefrotoksisite
Konuşmacılar: Doç. Dr. Halit Özsüt, Dr. Tahir Karadeniz

 

 

İlgili diğer konular:

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440