This website works best with JavaScript enabled

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Üroloji Uzmanı

Üroloji İstanbul'u Youtube'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Facebook'ta takip edin Üroloji İstanbul'u Instagram'da takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz Google İşletme profili


Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri

Nedir ve nedenleri?

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları (üreterler) vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür.

Bilinen nedenlerin başında sigara ve bazı fabrika çalışanlarında kimyasal maddelerle temas gelmektedir.

Belirtiler (Semptomlar)

Mesane kanserinin en sık görülen ve hastalarımızı bize getiren en önemli belirtisi idrardan ağrısız kanama olması ve pıhtıların gelmesidir. Bunun dışında kanserin tiplerine bağlı olarak devamlı ağrılı idrar, devamlı idrar yaparken sonuna doğru yanma tabir edilen şikayetler de görülür. Bazen bu kanama gözle görülmeyebilir ama idrar tahlilinde rastlanır.

Teşhis (tanı) nasıl konur?

Batın ya da Üriner Sistem Ultrasonografisi ile çoğu zaman mesanede kitle teşhisi kolayca konabilir, bu tetkik hazırlık gerektirmeyen basit uygulanan bir tetkiktir; bunun haricinde damardan ilaç verilerek yapılan Üst ve Alt Batın BT (Bilgisayarlı Tomografi) ile de tanıya gidilebilir.

 

Bilgisayarlı tomografide tanısı konan mesane tümörü

Şekil 1. Bilgisayarlı Tomografi altında teşhisi konan mesane tümörü

Ancak bazen bu tetkiklerle kesin bir şey söylenemez ise o zaman teşhis kameralı videolu bir sistemle idrar kesesine idrar deliğinden girip idrar kesesinin içini görme yöntemiyle konur (Endoskopi=Sistoskopi).

Aşağıdaki resimde idrar kesesine yapılan Endoskopi (Sistoskopi) sırasında ortaya konan mesane kanseri görülüyor.

Mesane kanserinin endoskopik görünümü

Şekil 2. Mesane kanserinin endoskopik (kapalı) görünümü


Teşhisi koyduktan sonra ilk yapılacak nedir?

İlk yapılacak girişim hastalarımıza endoskopik kamera ile yaptığımız Kapalı TUR Tm (Trans Urethral Resection Tm) diye adlandırılan ameliyattır.

TUR Tm Ameliyatı nasıl yapılır? Ameliyat sonrası

Bu ameliyat Genel Anestezi ya da Bölgesel Anestezi (belden aşağısı uyuşturulur) ile yapılabilir. Biz bu ameliyat için gerekli tıbbi hazırlıkları tamamlamak üzere hastalarımızı sabah aç karına hastaneye çağırıyor ve hazırlıklardan sonra aynı gün ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ameliyat idrar deliğinden girilerek mesaneye ulaşıp kanserli bölümü mesanenin bütün tabakalarından da örnekler alacak şekilde özel bir elektrikli cihazla keserek çıkarıyoruz.
Ameliyat sonrası hasta yatağına geliyor ve ertesi gün ayağa kaldırıyoruz, genellikle 2. veya 3. gün idrar sondasını çıkarıp taburcu ediyor ve patoloji raporunun sonucunu bekliyoruz.

 

Kapalı TUR Tm Ameliyatı hakkında aşağıdaki videolardan bilgi edinebilirsiniz.

Mesane kanseri tedavisinde özellikle yan duvar tümörlerinde TOF Teknolojisini kullanarak Kapalı Mesane Tümörü Ameliyatını daha güvenli şekilde gerçekleştiriyoruz.


TUR Tm Ameliyatı neden önemli?

Bu ameliyat çıkarılan tümörün özelliklerini yani yüksek dereceli=high grade (G3); ya da düşük dereceli=low grade (G1) olup olmadığını ve idrar kesesi derinlerine ne kadar nüfuz ettiğini (patoloji raporunda derinlik en düşükten en derin kas tabakasını ifade edecek şekilde pTa, pT1 veya pT2, pT3 şeklinde ifade edilir, en yüzeyel olan pTa kas dokularına kadar derinleşmiş olan pT2 şeklinde ifade edilir) ortaya koyar. Yani bu kanserin özelliklerini detaylarıyla anlamış oluruz. Bunun dışında kanserli doku tamamen çıkarıldığında bazı kanserler için bu yeterli bir tedavi olabilir.

Bu ameliyatın bize bunları verebilmesi için cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Bu ameliyatı uygularken hem tümörü tamamen çıkarabilmek (bazen bir kerede tamamı çıkarılamayabilir ileride bahsedilecek) hem de bu arada mesaneyi delmeden derin katlarından örnekler alabilmek gerekir; 3 cm den büyük mesane kanserlerinde bu ciddi tecrübe gerektirir.

Mesane Kanserini ve Tedavisini anlamak için patoloji raporunda karşılaşılabilecek terimler

TUR Tm ile cerrah yeterli doku çıkarabilmiş ise çıkarılan kanserli dokunun incelenmesi sonucu yukarıda bahsedilen şekilde kanserin mesane derin katlarına inip inmediği ve derecesi (grade) yani ne kadar tehlikeli, saldırgan olduğu ortaya çıkar.

Örnekler

 • pTa Low Grade (pTa düşük dereceli) - pTa GI: Çok saldırgan özelliği olmayan idrar kesesinin derinlerine inmemiş en sığ tabakayı tutmuş kanser
 • pTa High Grade (pTa yüksek dereceli) - pTa GIII: Çok saldırgan özelliği olan ama henüz idrar kesesi derinlerine inmemiş ama yüksek inme potansiyeli ve mesane dışı uzak organlara yayılma ihtimali taşıyan kanser tipi, ancak bu nadir görülen bir tiptir
 • pT1 High Grade (pT1 yüksek dereceli) - pT1 GIII: Çok saldırgan ve tehlikeli özelliği olan idrar kesesinin pTa ya göre daha derinlerine inmiş kas dokusuna yaklaşmış ve uzak organlara ve lenf dokularına yayılabilme özelliği taşıyan kanser tipi
 • pT2 High Grade (pT2 yüksek dereceli) - pT2 GIII: İdrar kesesinin en az kas tabakasına kadar derinleşmiş çok yüksek saldırganlık ve yayılım potansiyeli olan kanser, geç kalındığı takdirde lenf dokularına, akciğer, karaciğer ve kemikler gibi uzak organlara yayılım (metastaz) söz konusudur

 

Aşağıda tedavi bölümünde bazı hastalarımızın patoloji raporu sonuçlarından örnekleri görebilir ve daha iyi canlandırıp anlayabilirsiniz.

Mesane Kanserinin Tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi planı tamamen ilk yapılan TUR Tm ameliyatının patoloji raporu sonucuna bağlıdır, patoloji raporu beklenir ve sonuca göre davranılır. Örneklerle anlatmayı daha uygun buldum: Bu sayede ilk TUR Tm ameliyatı olmuş hastalar aşağıdaki örneklerde kendi durumlarına uyanı bulabilirler.

  • Örnek 1) pTa Low grade (pTa düşük dereceli) - pTa G1 olarak sonucu gelen bir patoloji raporu söz konusu ise ve kanserin boyutu çok büyük değil ise (3 cm den küçük çaplı) ise tecrübeli bir cerrahın yaptığı kaliteli bir TUR Tm ameliyatı tedavi için yeterlidir, bundan sonra idrar kesesi içine haftalık ilaç tedavisi yapılabilir ya da yapılmayabilir, hasta ile ortak karar verilebilir. Tekrarlama (nüks etme) ihtimaline karşı belli aralıklarla Sistoskopi ile takip edilir, tekrarlama halinde tekrar TUR Tm ameliyatı yapılır.

 

  • Örnek 2) pTa Low Grade (pTa düşük dereceli) - pTa GI ve büyük boyutlu bir kanser ise (3 cm den büyük veya mesanenin birçok bölgesinde): TUR Tm ameliyatı 2-4 hafta sonra tekrarlanır ve tümör tamamen temizlenmiş olur. Bundan sonraki tedavi 6 hafta idrar kesesi içine ilaç tedavisi uygulamak ve belirli aralıklarla Sistoskopi ile takip etmektir.

 

  • Örnek 3) pTa High Grade (pTa yüksek dereceli) - pTa GIII İlk defa yapılan TUR Tm ameliyatından sonra böyle bir patoloji sonucu gelir ise yapılacak şey tümör çapı büyük ya da küçük olsun 2-4 hafta sonra yeniden TUR Tm ameliyatını tekrarlamaktır. İkinci ameliyatın patoloji raporuna göre tedavi planlanır. Bu son derece saldırgan ve yayılım ihtimali olan bir kanserdir. İdrar kesesi içine 6-8 hafta BCG diye bilinen verem hastalığı aşısı uygulanır.

 

  • Örnek 4) pT1 High grade (pT1 yüksek dereceli) - pT1 G3 Böyle bir sonuç geldiği takdirde yapılacak şey ilk TUR Tm ameliyatından 2-4 hafta sonra yeniden TUR Tm ameliyatı yapmak yani ameliyatı tekrarlamaktır, biz bu yeniden ameliyat işlemini Üroloji de Re-TUR diye adlandırıyoruz. İkinci defa ameliyat yapmanın gayesi birinci ameliyatta kaslara kadar derinleşmiş kanseri bir defa ortaya koyamama ihtimali için kanser kaslara kadar derinleşmiş ise yani pT2 ise bunu ortaya koymaktır.

   Eğer Re TUR yani ikinci TUR Tm ameliyatının patoloji sonucu da pT1 High Grade (pT1 Yüksek dereceli) - pT1 G3 şeklinde gelir ise ve mesanedeki kanser hacmi küçük ise mesane içine haftalık ilaç tedavisi (BCG) verilir; kanser hacmi çok fazla ise "Radikal Sistektomi" diye adlandırdığımız mesane, prostat, idrar yollarının bir kısmı ve lenf dokularının çıkarıldığı ameliyat yapılabilir.

 

 • Örnek 5) pT2 High Grade (pT2 yüksek dereceli) - pT2 G3 TUR Tm ameliyatı sonucu böyle bir patoloji sonucu ile karşılaşırsak hastanın genel sağlık durumu elverir ise tedavi "Radikal Sistektomi" ameliyatıdır.

Mesane Kanseri Ameliyatı sonrası gelen örnek patoloji sonuçları

ptA düşük dereceli mesane kanseri patolojisipt1 dereceli mesane kanseri patolojisipt2 dereceli mesane kanseri patolojisi

Radikal Sistektomi Ameliyatı nedir? Öncesi ve Sonrası

Bu ürolojinin en büyük ameliyatıdır. Gerekli hazırlık döneminden sonra uygulanır. Bu ameliyatta mesane, prostat, alt idrar yollarının bir kısmı, meni keseleri ve civardaki büyük damarlarının etrafındaki lenf dokuları çıkarılır. Eksiksiz yapıldığı takdirde 6-8 saat sürer, ameliyat sonrası hastamız gerekirse en az 24 saat yoğun bakımda kalır, ertesi gün odasına alınır. 2-3 gün ağızdan beslenmeyeceği için özel proteinli serumlarla beslenme takviyesi yapılır. Genellikle 10-14 gün sonra hastaneden çıkarılır.

Lenf Dokusu Çıkarmak ve Sayısı neden önemli?

RADİKAL SİSTEKTOMİ AMELİYATININ BELKİ DE EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ BURASIDIR. LENF DOKULARINI ÇIKARABİLMEK ÖZEL BİR EĞİTİM VE TECRÜBE GEREKTİRDİĞİ İÇİN BU BÖLÜM MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN PEK ÖNEMSENMEMEKTEDİR. ANCAK ŞU BİLİNEN BİR GERÇEKTİR Kİ BU AMELİYATTA NE KADAR ÇOK SAYIDA LENF DÜĞÜMÜ ÇIKARILIR İSE HASTALARIMIZIN YAŞAM SÜRESİ O KADAR UZAMAKTA VE LENF DOKULARINDA KANSER VARLIĞINDA İLAVE KEMOTERAPİ GEREKTİĞİ İÇİN HASTALIĞIN GERÇEKTEN NE KADAR İLERLEDİĞİ YA DA İLERLEMEDİĞİ NET BİÇİMDE ORTAYA KONABİLMEKTEDİR.

Aşağıdaki Patoloji Raporu Örnekleri ekibimizin yaptığı ameliyatların patoloji sonuçlarıdır, kaç adet lenf dokusu çıkarıldığından örnekler görebilirsiniz.

Radikal Sistektomi ameliyatı sonrası patoloji raporu - 1Radikal Sistektomi ameliyatı sonrası patoloji raporu - 2Radikal Sistektomi ameliyatı sonrası patoloji raporu - 3

Aşağıda yer alan linke girilir ise çıkarılan lenf sayısının hasta yaşamına ne kadar etkili olduğu ile ilgili dünyanın saygın bir dergisinde yayımlanan çalışmamızı okuyabilirsiniz.
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910098
Bu çalışmamızda kanser lenflere yayılmış olsa dahi çok sayıda çıkarılabildiği takdirde hastaya daha uzun ve kaliteli yaşam sunduğunu ortaya koyduk.

Bağırsaktan Yeni Mesane Ameliyatı nedir?

Hastaların daha konforlu hayat sürmeleri için, normal idrar deliğinden idrar yapabilmelerini sağlamak için uygulanan bir ameliyattır. Bağırsaklardan bir bölüm ayrılıp küre şekline sokulur ve böbreklerden gelen her iki idrar yolu buna bağlanır, bu yeni mesanenin bir tarafı da penis içi idrar yoluna bağlanır. Bu özel eğitim ve tecrübe gerektirir, biz bu konuda ekip olarak İstanbul'da belki de en ciddi tecrübeye sahibiz.

Ameliyatın 15-18. günleri arası hastamızın idrar sondasını çıkarıp yeni mesaneleri ile idrar yapma eğitimi veriyoruz, eğer hastalarımız arzu ederse bazen daha önceden bu ameliyatı uyguladığımız hastalarımızı davet edip yeni hastalarımızla tanıştırıyoruz. İdrar yapmayı öğrenmek yaklaşık 4-5 gün sürüyor, bu süreç sonunda hastalarımız yeni mesanelerini tamamen boşaltabiliyorlar.

Prof. Dr. Tahir Karadeniz aşağıdaki video animasyon ile açıklamalarda bulunuyor: "İlerlemiş Mesane Kanseri tedavisinde Barsaktan yapılan Yapay Mesane, Sosyal Hayattan Koparmıyor".

Radikal Sistektomi Ameliyatı Sonrası İdrar Yapabilme nasıl?

Ameliyattan sonra idrarın gelebilmesi için 2 yol söz konusu. Bunlardan birincisi küçük bir ince bağırsak parçası ile idrar yollarını birleştirip karın cildine bir torba vasıtası ile getirmek ve idrarın o torbaya dolması ve gerektikçe hasta veya yakınları tarafından boşaltılması bu ürolojide İleal Konduit diye adlandırılır.

İkinci yol ise bağırsaklardan mesane şekline benzer bir şekilde küre tarzında yeni mesane yapmak ve bunu dış idrar yoluna bağlayarak hastaların idrarlarını normal şekilde yani karın cildinde torba olmadan yapabilmeleri ki ürolojide bu Ortotopik Mesane diye isimlendirilir.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Sonrası İdrar Yapış gözlemleri

İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesinin alınarak yerine Barsaktan Yeni Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 36 yaşındaki hastamızın, ameliyat sonrası 13. Günde Ortotopik Mesanesi ile idrar yapışı gözlendi.

İnvaziv (ilerlemiş, yüksek riskli) mesane kanseri nedeniyle mesanenin alınarak yerine Bağırsaktan Yeni Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 67 yaşındaki hastamızın, ameliyat sonrası 3. Ayda Ortotopik Yeni Mesanesi ile idrarını rahatlıkla yapabildiği ve idrarını tutabildiği gözleniyor.

Yüksek Riskli-İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesinin alınıp yerine Barsaktan Yeni Mesane Ameliyatı (Radikal Sistektomi) gerçekleştirdiğimiz 63 yaşındaki hastamızın, ameliyat sonrası 15. Günde Ortotopik Yeni Mesanesi ile rahatlıkla idrarını tutabildiği ve yapabildiği gözlendi.

Aşağıda yer alan linkte; Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı sonrası, tüm hastalarımıza ait gözlemlediğimiz idrar yapış videolarını izlemek için Youtube'da Üroloji İstanbul kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Link: Yapay (Barsaktan) Mesane Ameliyatı sonrası İdrar Yapış Videoları

Ameliyat Sonrası Takip

Diğer kanserlerde de olduğu gibi ilk 2 yıl 3 aylık takipler, daha sonra 6 aylık takiplerle 5 yılı tamamlıyoruz.

Mesane kanseri tedavisinde Kemoterapinin Yeri / Kime / Ne zaman?

Bize yüksek dereceli (highgrade) mesane kanseri tanısı ile başvuran hastalarımıza yaptırdığımız tetkiklerle (BT Ürografi ve gerekirse BT Toraks) mesane dışına taşmış (komşu lenflere/mesane altındaki kalın barsak bölümüne/uzak organlara: akciğer, karaciğer, kemikler) hastalığı teşhis edebiliyoruz. Böyle bir durum söz konusu ise öncelikle Kemoterapi tedavisine gönderiyoruz. Ameliyat öncesi kemoterapi tedavisi tıpta "Neoadjuvan Kemoterapi" olarak adlandırılıyor. Kemoterapi sonrası düzelme olmuş ise yani uzak yayılım (metastaz) kaybolmuş, ya da mesane dışına taşmış (lenf bezleri ya da kalın barsağa yaklaşma) küçülmüş ise ameliyat planlanıyor.

Ameliyat öncesi değerlendirmeyle mesane dışında yakın ya da uzakta bir yayılım söz konusu değil ise öncelikle ameliyat yapılıyor. Ameliyat sonrası patoloji raporunda çıkardığımız lenf dokularında (lenf bezlerinde) tümör saptanmış ise veya mesane dışındaki yağ dokusuna kadar tümör ilerlemiş ise ameliyat sonrası Kemoterapi programına gönderiyoruz. Ameliyat sonrası kemoterapi tıpta "Adjuvan Kemoterapi" olarak adlandırılıyor.

Eğer çıkarılan mesanede kanser mesanenin dış tabakasına kadar ilerlemiş ya da çıkarılan lenf dokularında kansere rastlanır ise hastalarımız Kemoterapi programına alınıyor. Eğer bu faktörler yok ise kemoterapiye gerek yok; ancak 5 yıllık takip sürecinde uzak organlarda (Akciğer, Karaciğer, Kemikler ya da karın içi bir yerde) kanser tekrar (nüks) ederse hastalar kemoterapi programına alınıyor.

 

İlgili diğer makaleler;

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440