This website works best with JavaScript enabled

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Üroloji UzmanıÜroloji İstanbul'u Youtube'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Facebook'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz Google İşletme profili

Üroloji İstanbul'u Youtube'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Facebook'ta takip edin Üroloji İstanbul'u Instagram'da takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz Google İşletme profili


Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları

Sizlere hastalıklarınızın çözümünü kolay bulabilmeniz amacıyla Üroloji'nin konusu olan organların bütün hastalıklarını, tanı ve tedavilerini kısa ve öz olarak burada belirttim. Bu bölümde mesane yani idrar kesesi hastalıklarını bulacaksınız.

Akut Sistit

 • Mesanenin enfeksiyonu manasına gelir, genç–orta yaş kadınlarda çok sık görülür.
 • Klasik olarak birden başlayan idrar yanması, damla damla idrar yapma, bazen idrarın sonunda Kanama, kötü kokulu ve bulanık idrar şeklinde kendını belli eder, bazen hafif ateş eşlik eder.
 • Üriner sistem Ultrasonu, idrar tahlili ve idrar kültür tahlili ile tanıya varılır ve uygun antibiyotik tedavisi çözümlenir.
 • Burada özellikle bu belirtiler olduğu zaman başvuracağınız yer Üroloji Uzmanıdır, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı değil...

Kronik Sistit

 • Bu tablo kronik bir problem olup genç ve orta yaşlı kadınlarda çok sık görülür.
 • Bu hastaların çoğu uzun süre Antibiyotık kullanan ve buna rağmen iyileşemeyen hastalardır.
 • İdrar kültür tahlillerinde üreyen bakteriye uygun ilaç verilmesine rağmen kısa süre sonra yeniden enfekte olurlar, geçmeyen idrar yanmaları vardır.
 • Bu hastalarda Üriner Sistem Ultrasonu, gerekirse Alt Batın MR ile altta yatan bir problem araştırırız, eğer altta yatan problem bulunamaz ise yapılması gereken şey anestezi altında Sistoskopi yani kamera ile dış idrar yolu ve mesaneyi tamamen incelemektir (Bkz. Sistoskopi nedir? Ne işe yarar?).
 • Bu hastalarda genellikle Mesane tabanında “lökoplaqi” denen bir tabaka oluşur, bakteriler bu tabaka içine hapsoluyor ve verilen hiçbir ilaç hedefe ulaşamıyor, sistoskopi sırasında biz bu tabakayı yakarak yok ediyoruz, bu işlemden hastalar çok fayda görüyorlar.

 

Kronik (Geçmeyen) Sistit Tedavisi ve Mesane Fulgurasyonu


Kronik Sistit (Geçmeyen İdrar Yolu Enfeksiyonu) Tedavisi


Mesanede Geçmeyen Sistit Alanları


Radyasyon Sistiti

 • Özellikle jinekolojik kanserlerin (Rahim ve rahim ağzı kanserleri) ve erkeklerde Prostat kanserinin tedavisi amacıyla yapılan radyoterapinin sonucunda ortaya çıkar.
 • İdrardan dönem dönem kan gelmesi ile kendini belli eder.
 • Radyoterapi bitiminden 6 ay ile 10 yıl arasındaki bir sürede oluşabilir.
 • Biz bu hastalarda öncelikle İlaçlı Alt Batın MR yaptırıp eğer problem bulamaz isek anestezi altında Sistoskopi işlemi yapıyor ve sistoskopi sırasında kanama odaklarını yakarak durduruyoruz.
 • Bu tedaviye yanıt yok ise hiperbarik Oksijen tedavisi tek seçenek oluyor.

Ağrılı Mesane Sendromu

Nedir?

Erkeklerde nadiren görülür, asıl olarak genç – orta yaş kadınların hastalığıdır. Hayatı tehdit eden bir hastalık değildir ancak kronik ve hastalığın şiddetine göre hastaların hayat kalitesini çok düşüren bir hastalıktır.

Nedeni nedir?

Altında yatan sebep henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, alerji, oto immun hastalık gibi nedenler düşünülmektedir.

Belirtiler nelerdir?

 • Bu hastalığın hafif formunda pelvis dediğimiz kalça kemikleri arasında kalan boşlukta mesane ve rahimin olduğu yerde ağrı, huzursuzluk,
 • Makat (anus) ile dış idrar deliği arasında ağrı ve huzursuzluk,
 • İdrar birikmeye başladıkça ağrının geleceği korkusu,
 • İlerledikçe idrar kesesi kapasitesini azaltması, dolayısıyla çok sayıda idrar yapmak,
 • Bazen günde 60-70 kez idrar yapmak

Teşhis (tanı) nasıl konur?

 • Bu hastalığın tanısında herhangi bir radyolojik tetkik yoktur. Yani MR, TOMOGRAFİ, ULTRASON bize bir şey vermez.
 • Tecrübeli üroloji uzmanının yapacağı anestezi altında Sistoskopi (kamera ile mesaneyi incelemek) hastaya çok şey katar. Sistoskopide mesanenin iç yüzünü tamamen görüp bu şikayetlere neden olabilecek başka problemleri ekarte ederiz. Mesane kapasitesini öğreniriz, mesanenin ne kadar küçüldüğü ve hacim kaybettiği hakkında fikrimiz olur ki bu ilerideki tedavi için bize yol gösterir.
 • Bu hastaların %25'inde yani 4 hastanın birinde hastalığın sebebi Hunner Ülseri/Yarası dediğimiz bir oluşumdur. Sistoskopi sırasında tecrübeli Üroloji uzmanı bunu görünce tanır. Ancak bu yarayı tanıyabilmek için çok tecrübeli olmak gerekir. Eğer bu yara varsa Sistoskopi sırasında bu yarayı endoskopik olarak yok ediyoruz ve hastalara çok büyük rahatlık sağlıyor. Ancak %75 hastada Sistoskopi sırasında böyle bir oluşum görülmez, bu hastaların tedavisi daha zordur.

Nasıl tedavi ediliyor?

mesaneye uygulamak


İdrar Yapamama Şikayetleri 2 Yıldır Süren Hastamızın Cerrahi Tedavi Sonrası Görüşleri

Mesane Kapasitesini Büyütme Ameliyatı

 • Eğer hastalık çok ilerlemiş ve Mesane kapasitesini çok azaltmış ise Mesane Büyütme (Augmentasyon Sistoplasty) Ameliyatı uygulanır. Bu ameliyat tekniğinde hastanın kendi mesanesi barsak ilavesi ile büyütülür.
 • Yaklaşık 6-7 gün hastanede yatış gerektiren önemli bir ameliyattır ancak bu ameliyattan sonra ameliyat olanların %33'ünde yani her 3 kişinin birinde ağrı devam etmektedir. Bu nedenle hayat kalitesi çok düşkün hastalarda ameliyat sonrası ağrının artık olmaması için Uretra (dış idrar kanalı) ve mesanenin beraber çıkarıldığı Sistektomi yapmak ve dış idrar yolu olmadığı için İleal Konduit denilen ameliyatı yapmak gerekir.

İdrar kaçırma, idrar tutamama, günde 20-30 kez idrar yapma şikayeti ile bize başvuran hastamıza yaptığımız değerlendirmede "Interstisyel Sistit" tanısı koyduğumuz ve barsaktan mesane kapasitesini büyütücü ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda ağrıları ve idrar kaçırma problemleri biten hastamızın görüşleri.


 

İlerlemiş İnterstisyel Sistit Tedavisi


 

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit) nedir, belirtileri, nedenleri ve cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

 

Aşırı Aktif Mesane (Urgency/Frequency Sendromu)

 • Erkeklerde de görülür ancak kadınlarda erkeklerin 4-5 katı fazla karşımıza çıkar.
 • Çok sık idrar yapma, gece fazla sayıda idrar yapma, idrarı yetiştirememe duygusu ve bazen idrar kaçırma semptomları ile seyreden bir hastalıktır.
 • KESİNLİKLE idrar ile ilgili ağrı yoktur, bu hastalar ağrıdan yakınmazlar.

Nasıl tedavi edilir?

1. Basamak Tedavi

 • Aşırı sıvı alımı ve bazı içeceklerin kısıtlanması,
 • Kilo vermek, aşırı kilolu hastalarda ilaç tedavisi başarısızdır
 • 8 kilo veren bir hastada idrar kaçırma ciddi oranda azalır.

2. Basamak Tedavi

 • Üroloji uzmanının öğreteceği egzersizler ve ilaç tedavisi.


uc basamak tedavi


4. Basamak Tedavi

 • Son basmak nadiren uygulanan bir yöntemdir. Mesane büyütme Ameliyatıdır (Augmentasyon Sistoplasty), tedaviye dirençli hastalıkta diğer tedavilere cevap vermez ise uyguladığımız bir ameliyat yöntemidir

Nörojen Mesane

 • Alt Üriner Sistem erkek ve kadında idrarın depolanmasının ve boşaltılmasını sağlayan sistemdir. Erkek ve kadınlarda mesane (idrar kesesi) ve uretra yani dış idrar kanalı bu görevi sağlıklı bir sisnir sistemi vasıtası ile yaparlar. Bu sistem beyindeki merkezler, omurga içindeki omurilik ve kalça (leğen kemikleri) kemikleri arasında kalan sinirlerin tümünden oluşur.

Nörolojik Hastalıkların Ürolojik Yansımaları

İnme (Stroke)

 • Her yıl 5/1000 kişinin başına gelmektedir. Gece cok sık idrar yapma (Nokturi), Aşırı Aktif Mesane Belirtileri, İdrarı Yetiştirmeyerek kaçırma, %70 hastada İnme oluşmasından 1 ay sonra ortaya çıkar, ortaya çıkan bu tablo %75 hastada 6 ay sonra kendiliğinden iyileşme olur.

Demans (Bunama)

 • 65 yaşını geçen insanların %6.5 unda ortaya çıkar. %80'i Alzheimer'dir. Aşırı Aktif Mesane tablosu, İdrar kaçırma görülür. Yaş ilerledikçe belirtilerin şiddeti artar.

Parkinson

 • Başlangıçta hastaların yarısı etkilenir, İdrarı yetiştirememe hissi (Urgency) ve Gece çok sık idrar yapma (Nokturi) görülür. MSA (Multipl Sistem Atrofisi) Parkinson belirtileri ile seyreden beyin hastalığı MSA'lı Parkinsonlularda Mesane kasılabilme yeteneği azalır, bu hastalar idrarlarını tam boşaltamaz boşaltmada güçlük çekerler.
 • *** Biz idrar yapmada güçlük ile başvuran Parkinsonlu hastada “ÜRODİNAMİ“ testi ile tanı koyarız, Ürodinami bize mesanenin kasılabilme yeteneğini kaybedip kaybetmediğini gösterir.

Multipl Skleroz (MS)

 • MS hastalarının %10'unda idrar yapma ile ilgili problemler hastalığın hemen başında başlar.
 • %75'inde hastalığın başlangıcından 10 yıl sonra başlar.
 • %75 hasta Aşırı Aktif Mesane belirtileri gösterir, %25'inde Mesane Kasılabilme yeteneği azalır, bu da kendini idrar yapmada zorlama ile belli eder.
 • Biz Ürodinami ile ayırımı yaparız ve tedavi buna göre şekillenir.

Myelomeningosel

 • Bu hastalar omurgalarının son bölümünde kuyruk sokumu denen yerde bir Kitle ile doğarlar, küçük yaşlarda Beyin Cerrahları tarafından ameliyat edilerek bu problem duzeltilir. Ancak erişkin yaşa, ergenliğe ulaştıkları vakit idrar problemleri ortaya çıkar.
 • **En büyük problem Mesane içi basıncın çok yüksek olmasıdır, bu nedenle çok sık idrar yaparlar ve yüksek basınçtan dolayı böbrek fonksiyonları bozulur. Biz bu hastaların Mesane basıncını düşürmek için mesanelerini “Augmentasyon Sistoplasty” dediğimiz ameliyatla düzeltiyoruz.
 • *** Bu hastalara mesane içi basıncını düşürmek amacıyla TAK yani kendi kendine Günde 4-6 kere sonda takarak mesanelerini boşaltmak öneriliyor ancak bu Doğru değil, detaylı Ürolojik değerlendirme ve hassas Cerrahi ile bu hastaların TAK'a ihtiyaçları olmamaktadır.

Kimlere “Nörojen Mesane“ Tanısı Konur? Bu Tanı Gerçekten Doğru mudur?

 • ***** İDRAR YAPMADA GÜÇLÜK ÇEKEN VE BU NEDENLE MESANE İÇİ BASINCI YÜKSEK OLAN HASTALARI BİR MÜDDET SONRA BÖBREKLERİ RİSK ALTINA GİRECEK VE UYGUN TEDAVİ YAPILMAZ İSE BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞECEKTİR, MESANE İÇİ BASINCIN ÇOK YÜKSEK OLMASI BÖBREKLERİ BOZAR.
 • ***** ANCAK İDRAR YAPMADA GÜÇLÜK ÇEKEN, RAHAT YAPAMAYAN HASTALARA “NÖROJEN MESANE“ TANISI KOYMAK İÇİN HASTANIN BEYİN YA DA OMURGASININ KAZA SONUCU TAHRİP OLMASI, YA DA DOĞUŞTAN BEYİN HASARLI DOĞMUŞ OLMASI YA DA YUKARIDAKİ HASTALIKLARDAN BİRİNE SAHİP OLMASI GEREKIR. BU HASTALARA NE YAZIK Kİ ÇOK KOLAY "NÖROJEN MESANE" TANISI KONMAKTA VE İDRARINI YAPAMAYAN HASTALAR HEMEN “TAK (TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON) DENİLEN KENDİ KENDİNE GÜNDE 4-6 KEZ SONDA TAKARAK İDRARINI BOŞALTMA TEDAVİSİ ÖNERİLMEKTEDİR.
 • ***** ANCAK KAZA VE BEYİN HASARI OLMAYAN HASTALARA BU TANIYI KOYMADAN ÖNCE ÇOK DETAYLI ÜROLOJİK MUAYENE, ÇOK TECRUBELİ MERKEZDE URODİNAMİ TESTİ VE GENEL ANESTEZİ ALTINDA SİSTOSKOPİ YAPMAK GEREKİR.
 • ***** BURADA TEKRAR VURGULAMAKTA YARAR VAR: YUKARIDA BAHSEDİLEN HASTALIKLARI OLMAYANLAR, TRAFİK KAZASI, DÜŞME VS. OLMAYAN, OMURGA VE BEYİN TRAVMALARI OLMAYAN İNSANLARIN İDRAR BOŞALTMAK İÇİN KENDİ KENDİNE GÜNDE 4-6 KEZ SONDA TAKMASINA, YANİ TAK'A GEREK YOKTUR.

İdrar Yapamama Şikayetleri olan hastamızın Ameliyat sonrası görüşleri


Nörojen Mesane Ameliyatı 3 Ay Sonrası Hastamızın Görüşleri


İdrar Yapamama Şikayetleri 10 Yıldır Süren Hastamızın Tedavi Sonrası Görüşleri


Nörojen Mesane Tedavisi Hakkında Merak Edilenler


Nörojen Mesane Tedavisi Hasta İyileşme Öyküsü Ses Kaydı

Augmentasyon Sistoplasti (Mesane Büyütme Ameliyatı) Kimlere Yapılır?

 • BU AMELİYATIN KAZANDIRACAĞI EN ÖNEMLİ ŞEY MESANE İÇİ BASINCINI DÜŞÜRMEK VE BU SAYEDE BÖBREKLERİ KORUMAKTIR,
 • BİR BARSAK PARÇASI KULLANARAK MESANEYİ BÜYÜTMEKTİR, 6-7 GÜN HASTANEDE YATMAYI GEREKTİREN HASSAS BİR AMELİYATTIR,
 • DOĞUŞTAN MESANESİ KÜÇÜK OLAN MYELOMENINGOSELLİ HASTALARDA RADYASYON TERAPİSİ SONRASI MESANE KAPASİTESİ AZALAN HASTALARA ÜRİNER SİSTEM (BÖBREKLER, MESANE, PROSTAT) TÜBERKÜLOZU GEÇİRMİŞ HASTALARDA,
 • AŞIRI AKTİF MESANESİ İLERİ SEVİYEDE OLAN VE HİÇBİR TEDAVİYE YANIT VERMEYEN HASTALARDA DOĞUŞTAN MESANE KAPASİTESİ KÜÇÜK YETERSİZ HASTALARDA AĞRILI MESANE SENDROMU OLAN KADINLARDA HASTALIK ÇOK İLERLEMİŞ VE MESANE ÇOK KÜÇÜLMÜŞ İSE BU AMELİYATIN ÇOK YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLARI OLMAKTADIR.

Mesane Augmentasyonu Ameliyatı ile Mesane içi Basıncın Düşürülmes

Mesane Kanseri

Mesane Hastalıklarının içinde bir tek Mesane Kanseri geç kalınır ve doğru tedavi edilmez ise hayatı tehdit eder. Sitemizde Mesane kanseri, Kadınlarda mesane kanseri, Yüksek riskli mesane kanseri ve Yapay mesane bölümlerinde detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Kısaca: Mesane kanserinin en sık rastlanan belirtisi idrardan kan gelmesi (Hematüri), İkinci sıklıkta görülen belirtisi İdrar yaparken yanma (Dizüri) dir.

Böyle bir belirti ile karşılaşıldığında ilk yapılacak şey Üriner Sistem ya da Tüm Batın Ultrasonu ya da İlaçlı Tüm Batın BT'dir. Bu radyolojik tetkiklerde Mesanede kitle görülür, bu kitlelerin %98'i kanserdir. Ancak hem bu kitlenin çıkarılması hem de neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek amacıyla vakit kaybetmeden TUR Tm dediğimiz ameliyatın yapılması gerekir. Bu ameliyat kameralı sistem ile erkekte penis ucundan; kadında dış ıdrar deliğinden girerek mesanede görülen kitle tamamen çıkarılıp patolojik incelemeye gönderilir.

Patoloji sonucuna göre tümör Düşük dereceli (Low Grade) Mesane tümörü ya da Yüksek dereceli (High Grade) mesane içinde derinliği değişen mesane tümörüdür.

Düşük Dereceli Tümörler gelmiş ise: de her 3 ayda bir Sistoskopi yapılarak yani kamera ile mesaneye girilerek yeni oluşmaya başlayan tümörler yok edilir. Bunlarda 3 ay sonra Mesane içine tek doz kemoterapi ilacı vermek tekrarlama oranını azaltır.

Yüksek Dereceli Tümörler: Bunlar patoloji raporuna göre Ta seviyesine kadar derinleşmiş ya da T1 seviyesine kadar derinleşmiş ya da T2 seviyesine kadar derinleşmiş yüksek dereceli tümörler olabilir. Ta seviyesi tümörün mesane içinde en az derinleştiği tabakadır, böyle bir patoloji TUR Tm ameliyatı sonrası alınan dokunun patoloji sonucu Ta seviyesinde Yüksek dereceli tümör söz konusu ise ilk TUR Tm ameliyatından 4-6 hafta sonra yeniden aynı şekilde TUR Tm ameliyatı yapılır, buna re–TUR Tm denir (Bkz. yüksek riskli mesane tümörleri)

T1 seviyesi mesanede Ta seviyesinin daha derinidir, kas tabakasından bir önceki tabakadır. TUR Tm ameliyatı sonucu patoloji sonucu T1 yüksek dereceli tümör gelmiş ise ve mesanedeki tümörün çapı 3 cm den küçük ve tek bir tümör ise re-TUR Tm yani 4-6 hafta sonra yeniden TUR Tm Ameliyatı yapılır. Eğer patoloji raporu yüksek dereceli tümör ise ama mesanedeki tümörün hacmi çok fazla ise direkt Radikal Sistektomi dediğimiz mesanenin çıkarıldığı ameliyatı yapmak hayat kurtarıcı olabilir.

T2 seviyesi mesanedeki kas tabakasıdır, TUR Tm sonucu patoloji raporu T2 Yüksek dereceli yani kas tabakasına girmiş bir tümör olarak gelmiş ise hemen MR, PET, BT gibi radyolojik tetkiklerle yayılım (metastaz) olup olmadığı araştırılır, lenflere veya uzak organlara bir yayılım saptanmış ise önce kemoterapi tedavisi uygulanır, kemoterapi bittikten sonra Radikal Sistektomi Ameliyatı yapılır, eğer yayılım saptanmamış ise derhal Radikal Sistektomı yapılır.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440