This website works best with JavaScript enabled

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Üroloji Uzmanı

Üroloji İstanbul'u Facebook'ta takip edin Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Youtube'ta takip edin Üroloji İstanbul'u Instagram'da takip edin Üroloji İstanbul'u Twitter'da takip edin


Kadınlarda Mesane Kanseri ve Tedavisi

Mesane (idrar kesesi) kanseri dünyada en sık görülen kanserler sıralamasında 6. sıradadır. Her yıl Avrupa Birliği ülkelerinde 131.000, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 74.000 yeni mesane kanseri ortaya çıkmaktadır. İdrarın ilk oluştuğu Böbreklerden mesaneye iletilmesi ve burada depolandıktan sonra dışarı atılmasını sağlayan organlar ile erkek üreme organlarının tamamına GenitoÜriner Sistem denir ve bu sistem Üroloji Ana Bilim Dalının konusudur.

Genito Üriner Sistemi oluşturan organlar

  • Kadınlarda: Böbrekler, idrarı böbreklerden mesaneye ileten Üreterler (idrar yolları, idrar boruları), İdrarı depolayan Mesane ve Mesanede depolanmış idrarı dışarı atan Uretra (dış idrar yolu)
  • Erkeklerde bu organlara ilaveten Mesanenin hemen önünde bulunan Prostat, Testisler, idrarı mesaneden dışarı atan Uretra (dış idrar yolu) ve Penistir.

Yani hem kadınlar hem erkeklerde Mesane (idrar kesesi) hastalıkları Üroloji Uzmanının konusudur.

Mesane Kanseri erkeklerde kadınlara kıyasla 3-4 kat daha fazla rastlanmaktadır, ancak ilk tanı konduğu esnada kadınlarda bu kanser daha ileri evrede karşımıza çıkmakta, dolayısıyla hastalığı erken evrede yakalayabilmektir.

Kadınlarda da mesane kanseri neden daha ileri evrede karşımıza çıkar?

  1. İdrardan kan gelmesi yani kanlı idrar yapmak erkek ve kadınlarda Mesane kanserinin en sık görülen belirtisidir. Ancak birçok kadın bu kanı “adet görme” “ay hali” “regl kanaması” zannetmekte ve bu nedenle Üroloji Uzmanına başvurmamaktadırlar.
  2. Bu kanamadan endişe duyup doktora başvuranlarda ne yazık ki Kadın Doğum Uzmanına başvurmakta bu da Üroloji Uzmanına başvurma süresini uzatmakta, dolayısıyla tanıda gecikme olmakta bu da hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır.
  3. İdrar yanması, ağrılı idrar, çok sık idrar yapma gibi belirtiler de Mesane kanserinde görülebilen diğer belirtilerdir, ancak bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonu ile karıştırılıp kadınlar kendilerini “Sistit” olmuş zannettikleri için Üroloji Uzmanına müracaat gecikmekte, dolayısıyla hastalık ilerlemektedir.
  4. Kadınlarda erkeklere kıyasla mesane duvarı daha incedir, 45-50 yaşından sonra erkeklerde Prostat organının büyümeye başlaması mesane duvarını daha da kalınlaştırır, dolayısıyla hastalık kalın duvarda daha zor derin katlara ilerler, kadınların mesane duvarı erkeklerin aksine yaşlandıkça inceldiği için hastalığın mesane duvarının derinlerine ilerlemesi daha kolay olmaktadır.

Tedavi

Mesane kanseri tanısı konar konmaz ilk yapılacak şey TUR Tm (Trans Uretral Rezeksiyon Tümör) ameliyatı ve çıkarılan tümörün patolojik incelenmesidir. Kadınlarda mesane duvarı ince olduğu için bu ameliyat sırasında hem tümörü tamamen çıkarabilmek hem mesanede delinmeye yol açmamak gerekir, bu nedenle bu ameliyatın standart üroloji uzmanlarından ziyade kanserle uğraşan tecrübeli ürologlar tarafından yapılması çok daha akıllıca olur.

Patoloji raporu sonucu mesanenin kaslarına ilerlemiş (T2 evresi) ya da T1 evresinde ama tümör hacmi mesanede çok fazla ise mesanenin çıkarıldığı “Radikal Sistektomi” ameliyatını yapmak gerekir, bu ameliyat ile mesane, uterus (rahim), overler (yumurtalıklar), tüpler  ve büyük damarların etrafındaki lenf dokuları çıkarılır. Mesane çıkarıldıktan sonra idrarın depolanması için ya küçük barsak parçası ile idrar yolları karın duvarına yapıştırılır ve torba doldukça boşaltılır, bu ameliyata “İleal Konduit” denir. Ya da hastada böbrek ve karaciğer yetmezliği yok ise ve tümör dış idrar yolu (Uretra) na ilerlememiş ise “Ortotopik Mesane” yani barsaklardan yeni bir mesane yapılıp dış idrar yoluna bağlanır ve hasta vücut dışında idrar torbası taşımaktan kurtulmuş olur.

 

                                    ileal konduitortotopik yeni mesane
Şekil 1. İleal Konduit (vücut dışına takılan torba) yöntemi                          Şekil 2. Ortotopik (yeni) mesane yöntemi

 

** Tıbbi şartlar uygun ise hastanın isteği doğrultusunda bu bizim ekibimizin sıklıkla yaptığı bir ameliyattır.

** Hastalarımız ameliyat sonrası idrar sondası çıkarıldıktan sonra idrar tutabilmekte ve idrarlarını rahatça yapabilmektedir.

** Kadınlarda mesanenin çıkarılması ameliyatının gerçekleşmesi “vücut dışında idrar torbası taşıma“ endişesinden dolayı gecikmekte bu da hastalığın gereksiz yere ilerlemesine neden olmaktadır. Halbuki tıbbi şartlar uygunsa Yeni Mesane ile hayat kalitesi düşmeden hastalar hayatını sürdürebilir.

** Bu ameliyatı yaptıktan sonra dünyanın tıpta en gelişmiş ülkesi Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) bile idrar yapamama kendi kendine sonda takma sorunu %8’dir. Bizim yaptığımız ameliyatlardan sonra sadece 1 hastamızda bu sorun oluştu, diğer bütün hastalarımız idrarını tamamen tutabilmekte ve ameliyat öncesindeki gibi idrarlarını yeni mesanelerinden bir cihaz, sonda vs. kullanmadan yapmaktadırlar.

** Ameliyat öncesi endişesi olan hastalar ile kendi hastalarımızı görüştürerek bu endişelerini gideriyor ve daha sağlıklı karar vermelerini sağlıyoruz.

** “ANCAK BU AMELİYATI OLURSAN İDRAR YAPAMAZSIN DAHA KÖTÜ OLURSUN“ GİBİ YANLIŞ YÖNLENDİRMELER YERİNE AŞAĞIDAKİ VİDEOLARDA HASTA GÖRÜŞLERİNİ İZLEMENİZ VE DAHA ÖNCE EKİBİMİZ TARAFINDAN AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTALARIMIZLA GÖRÜŞMENİZ TEDAVİDE GECİKMENİN ÖNÜNE GEÇECEKTİR.

Kadınlarda Mesanenin Alınması Ameliyatı: Radikal Sistektomi Ameliyatı Sonrası 1. Ay Hasta Görüşleri


İleri Evre (Yüksek Riskli) Mesane Kanserinde RADYOTERAPİ Hastalığın Tedavisi İçin Yeterli Değil!


Kadınlarda Mesane Kanseri Tedavisinde Yapay Mesane gerçekleştirilebilir mi?


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesinin alınıp yerine Radikal Sistektomi Ameliyatı sırasında Yapay Mesane (Ortotopik Mesane) gerçekleştirdiğimiz 80 yaşındaki kadın hastamızın ameliyatından kısa bir kesit video.

Barsaktan Yeni Mesane (Ortotopik Mesane) Ameliyatı Sonrası Hastalarımızın Görüşleri

Yüksek Riskli Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp yerine Barsaktan Yeni Mesane ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 80 yaşındaki hastamız Hediye Hanımın, ameliyat sonrası 45. Günde kontrolünü gerçekleştirdik.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle mesanesi alınıp yerine Barsaktan Yeni Mesane ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 71 yaşındaki hastamız Ümran Hanım, taburcu olmadan önce görüşlerini dile getiriyor.


İleri Evre Mesane Kanseri nedeniyle Yapay Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 59 yaşındaki hastamız Melahat Hanım, ameliyat sonrası 4. Ayda görüşlerini dile getiriyor.


Yüksek Riskli Mesane Kanseri nedeniyle Yapay Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 64 yaşındaki hastamız Semia Hanım, ameliyat sonrası 45. Günde görüşlerini dile getiriyor.


Yüksek Riskli Mesane Kanseri nedeniyle Yapay Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 48 yaşındaki hastamız Aynur Hanım, ameliyat sonrası 40. Günde görüşlerini dile getiriyor.


İlerlemiş Mesane Kanseri nedeniyle Yapay Mesane Ameliyatı gerçekleştirdiğimiz 53 yaşındaki hastamız Neriman Hanım, ameliyat sonrası 45. Günde görüşlerini dile getiriyor.

 

 

İlgili diğer makaleler;

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440