This website works best with JavaScript enabled

Prof. Dr. Tahir Karadeniz, Üroloji Uzmanıfacebook  Instagram'da Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i takip edin      

Verilen Mesleki Eğitimler

Oturum Başkanlıkları/Konuşmacı/Panelist Olarak Katılımlar

 

1. ROBOTİK ÜRO-ONKOLOJİNİN PÜF NOKTALARI
17-18 Mayıs 2019, Koç Üniversitesi Hastanesi / İstanbul
Konu: SEMILIVE-RARP Sırasında Olası Sorunlara Çözümler: Yapılandırılmış Oturum
Moderatörler: Tahir Karadeniz


1. 25. Ulusal Üroloji Kongresi
6-9 Ekim 2016, Girne / Kıbrıs
Konu: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Primer Cerrahi Sonrası Tedavi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


2. AVRASYA ÜROONKOLOJİ Bahar Kongresi
29 Nisan 2016, Bursa
Konu: Radikal Prostatektomi kursu (Nasıl yapıyorum? Videolu cerrahi eğitim)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


3. AHEKON 2015 (6. Uluslarlarası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi)
6 Kasım 2015, Antalya
Konu: Prostat Büyümesi (BPH) ve Prostat Kanseri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


4. Güncel Androloji Sempozyumu
19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa
Konu: "Ben nasıl yapıyorum paneli: Prostat Kanseri - Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatı"
Video Gösterimi-Konuşmacı: Tahir Karadeniz


5. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Transitional Hücreli Kanserler ve Diversiyonlar Olgular Eşliğinde Tartışma"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


6. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Mesane Kanseri Tedavisinde; Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


7. 22. Ulusal Üroloji Kongresi
2-6 Mayıs 2012, Girne / Kıbrıs
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu Radikal Prostatektomi'yi Nasıl Yapıyorum?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


8. Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT
15 Nisan 2011, Tirana / Albania
Konu: "Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: Which is the best way to protect?"
Tahir Karadeniz: Open Intrafascial Radical Prostatectomy (Prostat Kanseri Ameliyatı) Video Sunum


9. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Konu: İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu,
03/02/2011
"Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Sitoreduktif Nefrektomi ve Metaztazektomi Sonuçları"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


10. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Panel: Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu
Panelist: Tahir Karadeniz


11. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu
Konu: Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi


12. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Operatif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler - Onkoloji Video Sunum Oturumu
Oturum Başkanları: S. Albayrak, Tahir Karadeniz


13. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Onkoloji Alt Oturumu - Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları
Panelistler: Tahir Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu


14. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
31 Ekim 2010, İstanbul
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu - Mesane Tümörlerinde Re-TUR
Eğitmen: B. Akduman, Tahir Karadeniz


15. 8. Ulusal Androloji Kongresi
22 Mayıs 2009, İzmir
Konu: Radikal Pelvik Tümör Cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli (Video Sunumları) - Açık Radikal Sistektomi Video Sunumu
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu.


16. Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
6-9 Aralık 2007
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane) / Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


17. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


18. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı : Tahir Karadeniz


19. Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK) 3. Hazırlık Sınavı Eğitici olarak katılım
9 Aralık 2006
Konu: Temel Ürodinami
Konuşmacı: Tahir  Karadeniz


20. 19. Ulusal Üroloji Kongresi
12 Haziran 2006
Konu: Ürotelyal Kanserler Oturumu (Böbrek/Üreter/Mesane Kanserleri)
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz
 


21. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Üroonkoloji Sempozyumu
29-30 Nisan 2005
Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi
Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Lokalize Hastalıkta Tedavi 


22. 18. Ulusal Üroloji Kongresi
2-7 Ekim 2004, Antalya
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Radikal Sistektomi Sonrası  Üriner Diversiyonların Komplikasyonları Nasıl Korunmalı?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


23. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TUYK) Eğitici Olarak Katılım
30 Haziran-4 Temmuz 2004
Konu: Testis Kanseri: Germ Hücreli Testis Tümörleri, Tedavi, İzlem, RPLND, Kemoterapi Paneli
Panelist: Tahir Karadeniz


24. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
1-4 Nisan 2004
Konu: Mesane Kanseri: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


25. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Aralık 2004
Konu: Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom/Non Seminom) Hastalık Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


26. 5. Ulusal Androloji Kongresi
5 Temmuz 2003
Panel: Prostat Kanseri Tedavisi : Radikal Prostatektomi Sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın Sırları
Panelist: Tahir Karadeniz


27. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Ekim 2003
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


28. İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı 2002-2003 Eğitim Programı
Konu: Arteriojenik ED ve Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


29. Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - II"
24 Mart 2001
Konu: Pre-operatif Fizik İnceleme ve Pre-operatif Radyolojik İnceleme ile Prostat  Kanserinin Post-operatif Seyri Arasındaki İlişki - Interaktif Sempozyum
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


30. 16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim  2000
Androloji Poster Oturumu
Başkan: Tahir Karadeniz


31. 16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim 2000
Panel: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Panelist: Tahir Karadeniz


32. Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - I"
27 Mayıs 2000
Interaktif Sempozyum:  Prostat Kanserinde Nüks
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


33. Schering - Plough
21 Haziran 1999, The Marmara / Taksim
Konu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Aminoglikozidler ve Nefrotoksisite
Konuşmacılar: Doç. Dr. Halit Özsüt, Dr. Tahir Karadeniz

 

 

İlgili diğer konular:

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440